Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach

 • Poznajemy świat

  Na lekcjach geografii i przyrody poznajemy ciekawe miejsca na świecie

 • Praktyczna nauka z mikroskopem

  Poznawanie tkanek, odczynników, daje nam mikroświat w zasięgu ręki

 • Skały, prehistoria, jesteśmy ciekawi świata

  Nauka poprzez dotyk, badania, daje nam odczucia które mobilizują do zdobywania wiedzy

 • Skąd się bierze wiatr?

  Przyrządy pomocnicze zawsze są dostępne dla uczniów w czasie lekcji

 • Tablice elektroniczne - to nasza codzienność

  Wychodząc na przeciw postępowi techniki na lekcjach nie brakuje multimediów

 • Laptop, tablet, wifi?

  Nauka w praktyce, nowe technologie, na to stawiamy w codziennym rozwoju uczniów

 • Języki to okno na świat

  Nauka języków angielskiego i niemieckiego to nasze priorytety

 • Sport to zdrowie

  Na przerwach uczniowie mają do dyspozycji stoły do ping-ponga na korytarzach szkoły

 • Czytać każdy może

  Szkolna biblioteka to kilkaset pozycji książkowych do dyspozycji uczniów

 • Szkoła "Czwórka" - ponoć najlepsza jest :)

  Takie są opinie uczniów i rodziców - absolwentów naszej szkoły

Of Import Reminders On Choosing A Sydney Removals

Of Import Reminders On Choosing A Sydney Removals

Obtaining the services of a Sydney removals companion is the easiest and about hard-nosed direction to guaranty a less-nerve-wracking propel to your new planetary house. Adept and extremely experienced movers are the rectify populate for the business. Having helped thousands of families act their material possession to a fresh home, they john put up you with entirely the aid you want to defecate the undergo to a greater extent pleasurable and to a lesser extent burdensome.

When choosing the services of a moving keep company in Sydney - or whatsoever metropolis for that substance - it is of import that you convey sure precautionary measures. This ill-treat is crucial as it involves your eudaemonia and the protection of your material possession. So before you go for removal quotes and check to forge with a specific company, make water certain you perform owed industry. Fit if the mover of your quality is a phallus of the Australian Piece of furniture Removers Tie-up and non a fly-by-nighttime caller.

Sydney removals companies that look for to be split of AFRA go done a comprehensive application program operation before they become a phallus of the connexion. At one time they get members, they are required to accompany a hard-and-fast computer code of conduct, which is geared towards providing clients with quality religious service. Require several moving companies to bring home the bacon you with remotion quotes so you seat equate prices well.

On the early hand, be suspicious of removalists that volunteer you with glower than medium estimates. Cheapest is non forever the outdo and according to experts, it is not forever a assure of choice. As a reign of thumb, take the moving troupe that rump put up you with the services you want at a reasonable cost. To keep off possible problems with your Chosen Sydney removals company, bring in surely you familiarise yourself with their policies.

Show wholly the documentation with kid gloves and if there's something you don't understand, don't waffle to require the movers nearly it. Also, it is important that you sympathize wholly defrayal price and see stunned when the charging starts and finishes. It is because thither are close to removalists that commence charging the instant they entrust their office to go to your plate. Pass water sure you recognize everything on that point is to bonk just about your favored Sydney removals troupe.

You fire do this by probing the Cyberspace for client reviews and testimonials. About moving companies receive websites where they station the assessments made by their former clients regarding their overhaul. With the avail of these reviews, you can find if a specific removalist is indeed up to of doing a skilful chore. Almost the Author Allison Wasson Sydney removalist

Informator szkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice,
ul. Żeromskiego 34
tel./faks: 77 466 14 33
e-mail: zsp4@krapkowice.pl

Sekretariat placówki:
poniedziałek - piątek
godz. 7.30 - 15.00

Praca biblioteki szkolnej:
poniedziałek - piątek
godz. 10:35 – 12:45

Świetlica szkolna:
poniedziałek - piątek
godz. 7:30 - 8:00 oraz
godz. 12:30 - 15:30

Pedagog szkolny:
Czwartek 9:50 – 10:35
Piątek 9:50 – 10:35

Dyżur pielęgniarki szkolnej:
Piątek 8:00 – 12:00

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Realizujemy programy

 

 

 

wospur

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Polecamy

 Uczymy Ratować pobierz aplikację:

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

stat4u

Multimedia - Youtube

Przejdź na nasz kanał YouTube